Results

Bra! Du kan det mesta om diabetes!!

Hmm, du kan nog bättre 😉

#1. Som diabetiker ska man hålla sig inom målområdet 4-10 mmol/l eller 4-8 mmol/l och så ser man en % grad av den Tiden. Vad kallas det värdet?

#2. Hur många typ 1 diabetiker insjuknar varje år i Sverige?

#3. Ut av dem som insjuknar i Typ1 diabetes i Sverige hur många är barn (0-18 år)

#4. Både Gabriel och Henrik använder en senor som mäter deras blodsocker. Den kallas CGM vad står den akronymen för?

#5. Varför fick Gabriel och Henrik Typ1 Diabetes?

#6. Ketoner kan bildas när man har för högtblodsocker vid tex magsjuka. Varför är ketoner farligt?

#7. Sverige är ett land som har näst flest typ1 diabetiker per capita. Vilket land har fler?

#8. Vilket av svaren är ej blodsocker höjande?

#9. Hur många insulinsprutor skulle Henrik ha tagit med 33 år som diabetiker om han inte haft insulinpump de senaste 15 åren??

#10. Kan man behandla typ1 diabetes utan insulin?

Färdig