Statistik

Så i och med att vi bytt plats på Gabriel Sensor så är det lite intressant för att se om den fungerar som väntat. Men nu är inte sensor plats det ända som vi bytt. Jag har även bytt huvud appen på Gabriel telefon dvs den appen som hämta upp hans blodsocker och sedan skickar vidare informationen till diverse följarappar och webbsida. Anledningen till vi bytt till en öppenkällkods app som detta faktiskt är.

  • Den har mer statistik sig.
  • Den har ett delta värde dvs istället för enbart trendpilar upp och ner vi får ett värde som säger att vi sjunkit eller stigit med tex 0,3 mmol/l på 5 min.
  • Den är kompatibel med en rad olika enheter och appar vilket gör den mer flexibel och användbar.
  • Det finns möjlighet att ändra färger och larminställningar i en rad olika funktion osv.

Appen i fråga är xDrip något som jag har använt under en längre tid. Och är mycket nöjd med. Det gick förut att använda orginal appen från Dexcom tillsammans med xDrip men det hände att det blev en extra tid innan uppdatering på några minuter, vilket isig inte är så farligt men data gick via Dexcom servar och blev ner prioriterad och valde främst att prioritera original apparna. Vilket man kan förstå. Men orginal apparna saknade främst Delta värde och en bättre bra tids angivelse sen hur länge de fick informationen osv. Detta är små små grejer som i regel inte spelar så stor roll, mennär det händer mycket och man vill ha snabba svar på om blodsockret håller på att gå från 2,3 mot upp åt och det du får svar på från Dexcom är 2,3 pil neråt men att det mer verkligt är mer än pill höger med en liten ökning på 0,06. Då kan det vara frustrerande. Nu får vi informationen snabbare till vår xDrip applikationer och kan på så vis ta ett mer korrekt beslut som i slut ändan ger oss en enklare hantering av denna komplexa sjukdom…

Men något som är rätt roligt med denna app är lite statistik.

Gabriels blodsocker statistik för gårdagen.

På denna bild ser vi hur mycket Gabriel legat inom målvärdet 72% hur mycket han varit hög och låg osv. Men de två siffrona som är mest intressant som jag tycker är HbA1c est: på 37 mmol/mol. Detta är ett uppskattat HbA1c och inte ett faktiskt HbA1c som bara kan ges genom ett blodprov på vårdinrättningar. Och det är ju ett värde för en längre tid så att få ut det för endast en dag säger ju inte så mycket och vi har använd det för kort tid för att kunna få ett mer korrekt värde. Och StdDev på 2,12 mmol/l. Den visar hur mycket blodsockret hoppar och ner så med ett bra HbA1c vill man också ha et lågt Standard Deviation värde ett värde på över 3,5 så bör man ända i sina kvoter och tänk till Diabetesen. Men Detta är jätte fina värden även om det bara är för en natt.

Om vi tittat på ett statistik på mig som är för 90 dagar dvs det ska kunna ge bra riktmärke på tex HbA1c.

Henkes 90 dagars statistik

Här kan ni se att xDrip har förutspått att min HbA1c skulle ligga på 41 om man mätte det. Och det var precis vad jag låg på sist när jag träffade min Diabetesläkare för en dryg månad sedan. Alla denna statistik är ett mycket viktigt hjälp medel för att kunna behandla Diabetesen på rätt sätt. Men man får inte stirra sig blind på den. Här säger denna statistik tex att jag ligger högt 25% av tiden. Visserligen stämmer det men det är tiden över 8 mmol/l skulle man höja det värdet till 9 skulle mitt höga värde sjunka med ca 15% och lägga sig på. Inom målvärdet istället. För även om man är hög har jag ett bra medelvärde och ett bra HbA1C. Självklart kan det bli förbättringar. Och det är dit man strävar. Men det händer faktiskt ibland att man blir lite trött på Diabetes och man inte vill/orka bry sig om man ligger 1 mmol/l för högt…

Blodsocker enligt CGM Gabriel 6,8 mmol/l Henke 8,3 mmol/l

Share