Kunskap!

Diabetes är en mycket komplex sjukdom men många komplikationer. Det kan leda till känselbortfall, synrubbningar, hjärt- och kärlsjukdomar som några exempel. Har man diabetes ökar risken för dessa sjukdomar. Många gånger i dagens medier räknas diabetes upp som en sjukdom med skyhöga risker inom dödligheten det dör si och så många personer pga diabetes. Men jag vill motarbetar den myten lite. Att säga att diabetes dödar är säkert rätt om man fick sin diabetes på 40- 50- och kanske 60-talet när man fick koka sina sprutor och tog insulin en gång om dagen. Men hade inte kunskap om vad man skulle äta och vad man skulle äta mindre av, och framför allt man kunde inte kontrollera sitt blodsocker.

Utvecklingen har tack och lov gått framåt. Men det jag tror är en storskillnad på gårdagens diabetes till dagens diabetes är att dödligheten kommer att minska pga diabetes. Idag används så många hjälpmedel som en diabetiker bara kunde drömma om. Vi har CGM (continus glukos monitor) Blodsocker mätare som mäter ett blodsocker på 5 sec Ketonmätare som kan ge dig ett ketonvärde på ca 10 sec. När jag fick min diabetes på mitten av 80 talet vad det jätteviktigt att lyssna på sin kropp. Man blev ut satt för högre och lägre värden så att man skulle känna igen symptomen. och sedan kunna ta behandlingsbeslut efter det. Det är något jag försöker lära Gabriel. Han kan säga att han säger sig låg och någon enstaka gång kan han säga jag tror jag är låg. och man kollar och många gånger stämmer det. Men tack vare CGM så är det så att man tittar på smartwatch eller telefonen så ofta att man tappar fokusen på känslan lite.

Tack vare alla dessa hjälpmedel kommer dagens barndiabetiker inte få lika många följdsjukdomar som i värsta fall tar död på folk. Nu mera har forskningen och kunskapen kommit så långt. Att ett jämt blodsocker håller besvären borta. Idag knappar Gabriel och jag på pumpen ca 7-10gånger per dag för att ge bolusdoser dvs måltidsinsulin och korrdoser. Vi behöver inte ta långtidsverkande insulin tack vare att pumpen ger små doser insulin var 5 min. När man förr enbart kunde ta en eller kanske 2 doser med ett långtidsverkande insulin. Detta ledde det till att blodsockret inte kunde hållas i schack i de flesta fall. Många gånger lukade diabetiker aceton pga av Ketoacidos som skapar en hemskodör som kommer ut ur munnen.

Nu mera kan man nästan var dag läsa i medier att diabetes dödar si och så många, Corono är det farligaste som kan hända en diabetiker. Om dagens journalistkår kunde skaffa sig lite mer fakta och inte ta alla diabetiker över ett bräde. Det finns flera olika sorters diabetes där de 2 vanligaste är Typ 1 och Typ 2. Allt för många drar dom över samma kam. Det ÄR TVÅ olika sjukdomar. Typ 1 är en sjukdom som inte kommer för att man äter dåligt motionera dåligt. Det är en autoimmun sjukdom där de insulinproduktionen slutar fungerar. Typ 2 har man i det allra flesta fall kvar insulinproduktionen men man kan behöva lite hjälp att få den att fungera ännu bättre med tex med tabletter eller lite insulin. Men typ2 kan man utveckla pga ”dåligt” leverne med lite motion och dålig mat.

Kunskap är makt och vi behöver inse att diabetes kommer i olika former. Alla känner idag någon diabetiker vara sig man vet om det eller ej. Det är en sjukdom där det behöver spridas mer kunskap om. Det är en sjukdom som måste vara mer accepterad ungdomar ska inte behöva skämmas över att de har denna sjukdom och på så vis inte kan hantera den på bästa sätt i skola och osv. Min mening med denna blogg är ju att sprida lite kunskap och låta er som vill och ha lust få följa en vardag för några diabetiker. Och vem vet ni kanske få nytta av informationen en dag och kanske rädda livet på någon vare sig den har en diagnostiserad diabetes eller ej.

Blodsocker enligt CGM i skrivandets stund Gabriel 3,3 mmol/l Henke 5,1 mmol/l

Share