Insulin förändringar

Ni som kikar på min facebook så att jag den 18 dec la ut något som jag kallade för skit kväll, det var mycket druvsocker och saft. Det var många låga värden som inte ville ge med sig. Detta har fort satt lite inte med en massa känningar (lågt blodsocker) utan att vi har ju fått fånga upp honom och dragit ner på insulinet en hel del. Förra helgen var han på en snittdygnsdos på ca 25 enheter denna helg är det 17 enheter. Och då han inte varit speciellt aktiv (kräver mindre insulin) Så det blir lite extra kollade på klocka och telefon för att fånga upp och göra justeringar. Det senaste dygnet om man bara tittar på statistiken är ju toppen.

Det man kan regera på är att det är lite mycket låga värden 21 st men några av dem är falska nattvärden där han legat på CGMen. Men 89% inom målområdet är ju jättebra. Hade man alltid det skulle det vara toppen! Men det blir lite mer koll och ”våga” ge mindre insulin för att bibehålla värdena men få bort de låga också. För optimalt ska ju vara att inte ha några känningar och ändå ha bra värden.

Share