Bra

31 årig ”vän”

Jag har nu haft min diabetes i över 31 år. Men senaste 1,5 åren har jag ”utvecklat” min behandlingsplan med diabetes. Det är ju så att forskning går framåt och tekniska hjälpmedel gör så att diabetesen både lite mer komplex att hantera men även mer data som gör att man får lättare att korrekta handlingsbeslut.

Det senaste jag har försökt jobba mer på är just sprida kunskap till andra och själv använda den utbildning vi fick för att hantera Gabriels diabetes på mig själv. För trotts att jag är Gammal räv i diabetes är det aldrig försent att lära mer, lära om, lära nytt, När jag fick fick min diabtes var det mer eller mindre fasta insulindoser och att man skulle äta si och så många kalorier. Idag är aldrig en dygndos lik en annan. Allt hänger på aktivitet och typ av mat (kolhydrater) vi äter. Plus att med CGM och Pump kunna få så exakt doser att ett blodsocker ligger som en stenpir en hel natt. Vad leder allt detta till nu då. Får man någon bekräftelse på att man gör rätt. Ja det gör det faktiskt. Det kallas HbA1c och är ett medelvärde av blodsockret som under en längre tid. Det ska på en person utan diabetes ligga på 27-42 mmol/mol, och lite vad en diabetiker också strävar mot. Men för en diabetiker och ett HbA1c som ligger ner mot 27-29 mmol/mol lätt innebär många gånger att man har känning störredelen vilket inte är bra. Så rådet är att ha så lågt HbA1c som möjligt utan ha lågt blodsocker.

Så idag ska jag träffa min diabetesläkare och var inne på 1177 i annat ärende och fick se att jag fått mina diabetesprovresultat. Jag hade nu mitt bästa HbA1c på 15 år på 37 mmol/mol. Så det jag har utvecklat i min behandlingsplan mot min diabetes har alltså fått resultat. Vilket är jätteskönt att allt arbete som läggs ner faktisk gör så att man mår bättre.

Men något som jag och många mer måste jobbar hårdare med är att sprida kunskap om diabetes. Varje dag läser man på facebook hur personer som antigen är diabetiker eller diabetesförälder får kommentarer och näst in till anklagelse med frågor om man verkligen kan hantera sin diabetes för att hen har tex ett lågt eller högt blodsocker. Eller snabba svängningar. Detta är ju en diabetikers vardag. Det finns så många faktorer som inverkar på blodsockret. Kost, motion, mediciner, hormoner, stress, tid sedan senaste måltid, infektioner osv det finns ju 1000 saker som inverkar på blodsockret och vi kan inte ha koll på alla hela tiden särskilt när vi inte vet att det är på gång med just det tex när ett barn kommer in i en växt period, eller för den delen kommer ur den.

Bara här om dagen la polisen i Stockholm ut ett inlägg med en person som hade blivit medvetslös. Och istället för att försöka hjälpa personer och kalla på ambulans så tar folk upp sin mobiltelefon och filmar när hen ligger på backen. Personen i fråga vad diabetiker och klarade sig, efter att ambulans hade hämtat honom. Men skulle det hända mig vill jag inte att folk står och glor och filmar jag vill att de går till handling. Ring ambulans kolla om personen i fråga är sjuk på något sätt.