Diabetes Guider och Facebook Grupper

Libre 1 & 2

Abbotts Freestyle Libre flera olika guider både som videos och PDF —>

Facebook gruppen FreeStyle Libre Sverige —>


Dexcom G6

Infucares snabbguide om hur du byter sändare —>

Infucares Byte av telefon med aktiv sensor —>

Infucares Samlande Guider och hjälp —>

Rubin Medicals Snabb guide till Dexcom G6 i Tandem T:slim X2—>

Rubin Medicals Samlande guider och hjälp —>

Facebook gruppen Dexcom Norden —>

Inofficiella Reklamationsformulär för dexcom


xDrip

Nerladdning av xDrip —>

Nerladdning av xDrip variant —> dvs om man önskar ha 2 olika version av xdrip för att kunna följa mer än 1 personen på samma telefon.


Nightscout

Installations guide —> (eng)


Omnipod Dash

Infucares Samlade guider och hjälp om Omnipod Dash —>

Facebook gruppen Omnipod användare sverige —>


Tandem

Rubin Medicals Samlade guider och hjälp —>

Facebook gruppen Tandem Diabetes —>


Medtronics

Medtronics Minimed pumpar och CGM samlade guider och hjälp—>

Facebook gruppen Vi har medtronic MiniMed 780G 670G eller 640G systemet —>


Accu-Check

Accu-Check Samlade guider och hjälp —>


Medtrum

Medtrum Samlade guider och hjälp —>


Olika Facebook grupper

Föräldrar till barn med diabetes typ1 —>

Sluten grupp – Föräldrar till barn med diabetes typ 1—>

Diabetes Typ 1 Sverige —>

Diabetes hjälpmedel. (egna projekt och nya produkter) —>

Diabeteshjälpmedel och Teknik – Sverige —>

Diabetesvaka —>

Diabetespassning —>

Nightscout – Sweden —>

Looped -Sweden —>

Looped —>

xDrip —>


Saknar ni något på denna sida Lämna en kommentar nedan!