Tweekning

Tweekning del 2

Jag skrev för en vecka sedan om att försöka tweeka till mina värden så jag skulle få bättre dels på tid i målområdet dels få till värdet under vissa delar om dagen. Efter en vecka med de nya inställningarna har det blivit lite skillnad. Jag har inte gjort någon mer ändring utan ville i ”utbildnings” syfte hålla nere på ändringarna för att visa hur små justeringar kan göra mycket.

Så såg det för dryga veckan sedan har bara tagit en skärmdump från det inlägget.

Den övre var ju mellan 3,9-8 och den under hade målvärde 3,9-9 och låg 65% resp 80%

Men det som nu har hänt är lite häftigt. I nästa bild är mitt data för senaste veckan med ett målvärde på 4-8 dvs lite snävare än ovan och inom målvärdet 86%

Så på en vecka har vi fått upp inom målområdet med 21% vilket är väldigt bra!!! Och detta trotts Kroppkakor och en del gofika som alltid är svåra att lägga insulin på. Om vi nu titta en bild med målområdet 4-9 vilket var ju det vi jämförde med då vi sett att jag låg på 15% av tiden mellan 8 och 9.

Här är det nästan bara gröna staplar och jag ligger inom målvärdet 4-9 hela 90% av tiden. Mindre lågt och mycket mindre högt. Och vi fick bort hela 11% av tiden mellan 8-9 plus 10% bättre totalt. Nu kommer detta förhoppningsvis fort sätta på denna linje, målet är ju också att få ner den gula delen mellan klockan 14-16 en bit till. Allt ska inte läggas på 0,6 enheter vid rätt tid. Utan fokus även på min planering av dagen. Måltider osv. Och det bästa av allt när jag visade det för Gabriel. Ville han också nå dit visserligen med en morot dinglade framför näsan i form av fler teknikprylar. Och än är han själv för liten för att förstå allt som måste stämma och planeras för att nå hit. Så de jobbet ligger nog mer på Åsa och mig och då lite mer åt mitt håll. För det känns som jag har diabetes i blodet nu mera. 😉 Känns ibland det enda man tänker på 24/7.

Blodsocker enligt CGM i skrivandet stund Gabriel utan sändare i 4385 minuter och Henrik 7,8 mmol/l

Tweekning

Under en tidig morgon då jag inte kunnat sova pga min gamla whiplash skada så tänkte jag vara lite produktiv istället och göra lite ändringar för att få till en optimal Basaldos i min insulinpump. För att kunna göra det måste man börja med lite matte uppställningar. Jag behöver räkna ut min måltidskvot 500/ Totala dygns insulinet = X kolhydrater som 1 enhet insulin tar hand om. Insulinkänslighet 100/ totala dygns insulinet= hur mycket 1 enhet insulin sänker X mmol/l.

500/ 55,1 = 9.07 kolhydrater per enhet insulin.

100/55,1 = 1,8 mmol/l som en enhet insulin sänker.

Kvoterna som jag hade i pumpen visade Just 9 kolhydrater och 1,8 mmol/l så det stämmer perfekt. Då kollar vi på mina trender via ett stapeldiagram under de senaste 2 veckorna.

Dessa värden har ett målområde då det ligger på grönt mellan 3,9-8 mmol/l

Jämför man det med dessa.

Dess värden har ett målområde då det ligger på grönt mellan 3,9-9 mmol/l

Den totala mängden som jag är inom målområdet på den övre bilden är 65% vilket är rätt okej. Men ser man till den nedre bilden där inom målområdet ligger på 80% Så ser man att jag ligger mellan 8-9 i ca 15% av tiden den vill vi ha ner på under 8 mmol/l Den självklaraste delen är att jag behöver få ned en bit i tidsspannet 14-16 det är där jag oftast ligger lite högt. och genom att höga basal dosen där så minskas även mängden insulin jag korra med pga att jag är hög och troligen kommer det röda området minska i spannet 16-18. Den ändringen jag nu gör är då. Att jag lägger till en ny tid från 13:00 där jag går från basal som låg innan på 1,7 enheter i timme till 2,5 enheter i 30 min. Sedan går den ”vanliga ändringen in vid 13:30 som var 2,3 enheter i timmer men den ändrar jag också lite till 2,4 enheter i timmen. Jag brukar få korra där vid 14 tiden ungefär med 1-1,5 enheter Det är dem jag nu försöker flytta till basal lite tidigare för att undvika att vara hög mellan 14-16. Den totala insulin mängden som jag ändrat i basal är 0,4 enheter mellan 13-13:30 och 0,2 enheter mellan 13:30 och 15:30 då ny basal ändring går igång. En totalt ökning med 0,6 enheter i basal mot en korr på 1-1,5 enheter är en rätt bra start att ändra på. Gör man för mycket blir det tokigt på flera plan. När man gör basal ändringar kommer det tar några dagar innan jag ser effekten av det för det finns ju mycket som spelar in i blodsockernivåerna så det måste hinna får en trend som visar om vi är på rätt spår. men om jag gör en ny kika på diagrammen om en vecka ska vi kunna se att det går åt rätt håll.

Allt detta är ju mina doser och jag har inte lika mycket som händer för mig som Gabriel har. Gabriel har betydligt fler faktorer man får se till så om tillväxt, prov i skolan, typ av lek osv. Mina dagar är rätt så ”enformiga”. Det som skiljer sig mest från dag till dag på mig är hur mycket värk som spökar med blodsockret men då jag inte äter några smärtstillande gör det att det blir lättare att hålla koll på blodsockret istället en högre jämnnivå är lättare hantera diabetes med en smärt nivå som åker berg och dalbana. Även kroppsligt tror jag man mår bättre av en jämn smärtnivå än en far hit och dit. Best vore ju självklart att slippa smärtan helt med en ”snäll” smärtlindring men man kan inte få allt här i livet…

Blodsocker enlig CGM i skrivandet stund Gabriel 5,7 mmol/l Henke 5,2 mmol/l