Man gör vad man måste!

Det blir inte alltid som man tänkt sig. Pga saker som livet ibland kan ge vem som helst blir man tvungen att ändra prioriteringar och se till vad som måste göras. I lördags uppstod en incident som gjort att vi valt bort insulinpumpen på Gabriel för en tid. Exakt vad som hände är jag inte riktigt beredd att skriva om än.

Hur eller hur tog vi kontakt med skolan som behövde få utbildning i manuellt räknade av insulindoser och förstår IOB (insulin on bord) och kunna få till en så bra dos vid varje tillfälle som möjligt. Det blir ju även helt annat tänk hela tiden då varken gas eller broms längre finns i diabetes hanteringen. Skolan svarade exemplarits och i måndags morgon sitter jag, skolsyster och resurs och går igenom det nya tänket i diabetes hanteringen. Grundtanke är ju alltid lika dant vare sig man har pump eller pennor. Men det pumpen gör automatiskt med insulinberäkning för en viss mängd kolhydrater måste nu göras manuellt. En viss kvot (olika vid olika måltider) måste beräknas mot mängden kolhydrater, och sedan räknas bort eller läggas till beroende på hur blodsocker ligger samt om något aktivt insulin finns i kroppen. Allt detta har pumpen gjort ber automatik. Nu måste mattehjärnor fram och lösa det. Då det är rätt många delas som måste samman fogas till en slutgiltig dos, skapade jag ett Excel dokument där man knappar in Blodsocker, kolhydrater och IOB och vipps så får man en dos som är lämplig. I bakgrunden är det flera olika uträkningar som hämtar information från flera olika ställen och sedan ger förslag på insulindos.

Självklart räcker det ju inte att en person på skolan kan detta. Så idag på morgon blev det en ny träff med tre nya personen som behövde få och ta till sig information i den händelse att Resursen av någon anledning skulle vara borta. I samband med fick jag vara nåldyna en stund får att dessa personer skulle kunna använda pennorna och sticka Gabriel vid behov om han av någon anledning i skulle låsa sig. Så allt kändes bra efter den lilla utbildningen också.

När man går från pump till pennor så behöver insulin mängden per dag ändras också vilket lett till att Gabriel varit lite hög i några dagar. Men vi känner nu att vi börjar komma närmare en bra dosering. Tack och lov för xDrip som är en ovärdelig hjälp på vägen.

Som ni ser på bilden är det en faslig massa information som finns där nu och det kan se väldigt krångligt ut. Men när man tar och sätter sig med det kan det samtidigt blir rätt intressant att lösa koden och kunna förstå all information.

Share