Smärta

Effekter av ett trauma

I går i slutet av sin lunchrast i skolan råkade Gabriel missbedöma ett avstånd vilket ledde ett en dag på akuten och armen i gips i 4 veckor. Vad är det som händer i kroppen men tanke på diabetesen då?

Kroppen har ju ett inbyggt försvar som heter adrenalin. Adrenalin gör så att blodsocker skjuter i höjden. Detta är en av anledningarna att det är så viktigt att meddela tex ambulanspersonal att man är diabetiker vid en olycka. För det är nästan alltid hög precis efter olyckan men sedan sjunker du snabbt igen. Detta var något jag trodde skulle hända med Gabriel igår. Han sköt i höjden. De hade gett honom extra insulin i skolan. Men jag var lite restriktiv i början. För jag vet ju att det brukar sjunka av sig själv när man varit med om en olycka. Men sänkning kom aldrig. Så när vi var på sjuk huset började jag ge små doser av extra insulin 1 gång i timmen ungefär för att få ner blodsockret. Jag gav inte allt som pumpen räknade ut att vi skulle ge av den enkla anledningen att jag inte ville ha honom låg också på sjuk huset. Utan ge pö om pö för att hitta ett vettigt resultat.

Resultat blev så här. Men nu är ju då frågan varför han är hög hela natten han har ju faktisk varit hög i 18 timmar nu och till och med bildat låga värden av ketoner (farlig syra i blodet). En av anledningen är troligen att han var jättenervös att de skulle behöva söva honom och operera honom igen. Något som han verkligen hatar efter 2 operationen detta året. Insulinet tog hand om maten han åt så jag visste att insulin inte var dåligt. Men då finns det en faktor till som kan höja blodsockret något som jag har erfarenhet av efter mitt kroniska besvär i 22år. Smärta.

Gabriel är ju sådan att han inte vill äta medicin och har man ont så får man medicin som stillar smärtan. Vilket leder till att Gabriel aldrig har ont där han behöver ta medicin. Vår lilla tappra hjälte. Så fort det blir tal om smärtstillande känns det bättre och något piller behövs inte…

Så idag blir det fokus på att få ner blodsocker och att Gabriel ska kunna hitta ett sett att hålla armen i högläge på ett bekvämt sätt så att han orkar med skolan i morgon fredag. För idag blir han hemma med Smärta (som inte finns enligt honom själv) Högt blodsocker och ketoner. Där de 2 sista jag kommer jobba hårt med samt försöka truga på honom lite smärtstillande. För det är ju en rätt trött Gabriel här idag dels pga att inte sovit speciellt mycket pga armen men man kan ju bli trött och hängig av högt blodsocker en längre tid.

Så här ser armen ut i gips och under huden….

Armen är inte av utan ihop tryckt som en misslyckad lussekatt på bakbordet där man trycker ihop ändarna innan man rullar ihop den till en lussekatt.

Tweekning

Under en tidig morgon då jag inte kunnat sova pga min gamla whiplash skada så tänkte jag vara lite produktiv istället och göra lite ändringar för att få till en optimal Basaldos i min insulinpump. För att kunna göra det måste man börja med lite matte uppställningar. Jag behöver räkna ut min måltidskvot 500/ Totala dygns insulinet = X kolhydrater som 1 enhet insulin tar hand om. Insulinkänslighet 100/ totala dygns insulinet= hur mycket 1 enhet insulin sänker X mmol/l.

500/ 55,1 = 9.07 kolhydrater per enhet insulin.

100/55,1 = 1,8 mmol/l som en enhet insulin sänker.

Kvoterna som jag hade i pumpen visade Just 9 kolhydrater och 1,8 mmol/l så det stämmer perfekt. Då kollar vi på mina trender via ett stapeldiagram under de senaste 2 veckorna.

Dessa värden har ett målområde då det ligger på grönt mellan 3,9-8 mmol/l

Jämför man det med dessa.

Dess värden har ett målområde då det ligger på grönt mellan 3,9-9 mmol/l

Den totala mängden som jag är inom målområdet på den övre bilden är 65% vilket är rätt okej. Men ser man till den nedre bilden där inom målområdet ligger på 80% Så ser man att jag ligger mellan 8-9 i ca 15% av tiden den vill vi ha ner på under 8 mmol/l Den självklaraste delen är att jag behöver få ned en bit i tidsspannet 14-16 det är där jag oftast ligger lite högt. och genom att höga basal dosen där så minskas även mängden insulin jag korra med pga att jag är hög och troligen kommer det röda området minska i spannet 16-18. Den ändringen jag nu gör är då. Att jag lägger till en ny tid från 13:00 där jag går från basal som låg innan på 1,7 enheter i timme till 2,5 enheter i 30 min. Sedan går den ”vanliga ändringen in vid 13:30 som var 2,3 enheter i timmer men den ändrar jag också lite till 2,4 enheter i timmen. Jag brukar få korra där vid 14 tiden ungefär med 1-1,5 enheter Det är dem jag nu försöker flytta till basal lite tidigare för att undvika att vara hög mellan 14-16. Den totala insulin mängden som jag ändrat i basal är 0,4 enheter mellan 13-13:30 och 0,2 enheter mellan 13:30 och 15:30 då ny basal ändring går igång. En totalt ökning med 0,6 enheter i basal mot en korr på 1-1,5 enheter är en rätt bra start att ändra på. Gör man för mycket blir det tokigt på flera plan. När man gör basal ändringar kommer det tar några dagar innan jag ser effekten av det för det finns ju mycket som spelar in i blodsockernivåerna så det måste hinna får en trend som visar om vi är på rätt spår. men om jag gör en ny kika på diagrammen om en vecka ska vi kunna se att det går åt rätt håll.

Allt detta är ju mina doser och jag har inte lika mycket som händer för mig som Gabriel har. Gabriel har betydligt fler faktorer man får se till så om tillväxt, prov i skolan, typ av lek osv. Mina dagar är rätt så ”enformiga”. Det som skiljer sig mest från dag till dag på mig är hur mycket värk som spökar med blodsockret men då jag inte äter några smärtstillande gör det att det blir lättare att hålla koll på blodsockret istället en högre jämnnivå är lättare hantera diabetes med en smärt nivå som åker berg och dalbana. Även kroppsligt tror jag man mår bättre av en jämn smärtnivå än en far hit och dit. Best vore ju självklart att slippa smärtan helt med en ”snäll” smärtlindring men man kan inte få allt här i livet…

Blodsocker enlig CGM i skrivandet stund Gabriel 5,7 mmol/l Henke 5,2 mmol/l