Lågt blodsocker

Välkommen till Quizet Lågt blodsocker

Vad är ett lågt blodsocker?

Hur behandlar man ett lågt blodsocker?

Om man har lågt blodsocker så kan man ibland inte tänka klart.

Vad kan vara orsak till att man får lågt blodsocker?

Du hittar en person med diabetes som är medvetslös, vad gör du?

Hur kan man bekräfta att en person har lågt blodsocker?

Diabetikern har en CGM (Continuas Glukos monitor) som visar ett värde på 5 mmol/l och ett delta värde på -1,0 mmol/l är personen i fråga då låg?

En person med diabetes går i skolan och har lågt blodsocker på 3,1 mmol/l och det är matteprov.

Share